Fågelholk

SPINNAREN - LedigA KONTORSlokalER

ENTRÉVÅNING

VÅNinGSPLAN 2

VÅNINGSPLAN 3

LAGERLOKAL

BESKRIVNING


Beteckning:
 Spinnaren 2
Adress: Göteborgsvägen 52
Byggnadsår: 1890
Yta:
950  kontor/utställning i egen byggnad om tre våningar.
192 + 255  lageryta i intilliggande byggnad.

22-30 parkeringsplatser finns lediga på fastigheten, ytterligare platser kan frigöras.

Beskrivning:
Byggnaden är uppförd ca år 1890 och har varsamt renoverats till dagens stilfulla kontorsbyggnad med både ventilation och komfortkyla. Allmänna kommunikationer i anslutning till byggnaden. Mycket goda skyltmöjligheter längst med Göteborgsvägen. Byggnadsgränsen går vid trottoarkant. 

Kontakta GA-Förvaltning på telefon 031-874750.

Ledig från och med 2021-03-01

KARTA