Fågelholk

Högsbo

Beteckning: Högsbo 33:2
Adress: Fältspatsgatan/Gruvgatan, Högsbo
Byggnadsår: 1969
Beskrivning:
Industribyggnad om 665 m² av enkel karaktär i väl utbyggt industriområde. Hela fastigheten om 5.957 m² är avsedd för framtida nybyggnation. Goda kommunikationsmöjligheter till Dag Hammarskjöldsleden mellan Söderleden och Göteborgs centrum.