Fågelholk

Torrekulla

Beteckning: Torrekulla 1:84
Adress: G:a Riksvägen 8, Kållered
Byggnadsår: 1970
Beskrivning:
Industrifastighet om 334 m², kontor samt lager/verkstad. På övrig yta finns en JET bensinstation. Belägen i absolut närhet till Torrekullamotet på E6/E20 längs genomfartsled till Kållered. Goda skyltmöjligheter. Allmänna kommunikationer i anslutning till fastigheten.